Tudalen 1: Croeso!

Rhowch wybod i ni sut y mae technoleg yn cael ei defnyddio i gefnogi eich dysgu. Rydym yn dymuno deall eich anghenion a’ch profiadau er mwyn i ni allu gwella pethau ar eich cyfer.

Mae’r System Dracio hon yn cynnwys cwestiynau ar sut y byddwch yn cyrchu offer ac adnoddau digidol, eich gweithgareddau digidol, y gefnogaeth sydd gennych ar gyfer eich dysgu digidol, sut yr ydych yn hoffi dysgu, a’ch barn ar ddysgu digidol.

Ni ddylai gymryd mwy na 15 munud i lenwi’r arolwg.

Welsh

Mae dolen “Rhagor o wybodaeth” o dan rai cwestiynau, sy’n egluro ystyr y termau sy’n cael eu defnyddio yn y cwestiwn hwnnw. O ran y defnydd o’r gair “technoleg”, rydym yn golygu unrhyw rai neu bob un o’r canlynol: 

  • Caledwedd (cyfrifiadur, tabled, ffôn clyfar, ac ati)
  • Meddalwedd (prosesu geiriau, cyflwyniad, graffeg, ac ati)
  • Apiau ac offer ar-lein (cyfryngau cymdeithasol, Skype, ac ati)
  • Gwefannau (ar gyfer eich cwrs, adnoddau llyfrgell, ac ati)

Cliciwch NESAF i ddechrau.

 

Mae’r System Dracio hon yn cael ei defnyddio gan eich sefydliad fel rhan o’r prosiect Profiad Digidol y Myfyriwr.